Dokumentacja Podatkowa Transakcji Zawieranych

art

Dodany: 2020-01-29 Kategoria: Podatki 2020

Dokumentacja podatkowa transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa w polskiej praktyce traktatowej W lekturze ukazano różnice pomiędzy Konwencją Modelową OECD i Konwencją Modelową ONZ – dwoma alternatywnymi wzorcami, na podstawie jakich zawierane są bilateralne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku również zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania. Przeanalizowano praktykę traktatową państw pod kątem odwzorowania charakterystycznych na rzecz obu konwencji modelowych rekomendacji w zakresie rozdzielenia roszczeń podatkowych pomiędzy umawiające się państwa w odniesieniu do poszczególnych kategorii dochodu i majątku dodatkowo służących zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania. Na tym tle scharakteryzowano polską praktykę traktatową, jej ewolucję, trendy oraz oceny skutków (m.in. na rzecz inwestorów polskich i zagranicznych) zaadaptowanych poprzez Polskę rozwiązań inspirowanych obiema konwencjami modelowymi. Artykuł o cenach transferowych przeznaczona jest na rzecz menadżerów międzynarodowych i polskich ?rm konsultingowych (średniego i wysokiego szczebla) trudniących się podatki 2020 książka legis doradztwem w zakresie międzynarodowego obrotu gospodarczego, a podobnie dla pracowników działów finansowych i księgowych także zasobów ludzkich. Zaintryguje zarówno doradców podatkowych i przedstawicieli nauki prawa podatkowego. Transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa o VAT Artykuł o cenach transferowych jest przeznaczona na podatki praktyka ksiazka rzecz każdego, kto w swojej działalności gospodarczej zajmuje się wymianą towarów i usług z partnerami posiadającymi siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej. Zarówno roznoszenie w jaki sposób i nabycie towaru rodzą bowiem określone konsekwencje, w książki podatkowe 2020 szczególności, w zakresie rozliczeń związanych z podatkiem od wartości dodanej (czyli w Polsce z podatkiem od towarów i usług). Czynności te nie są obojętne podatkowo. Istotne jest w takim razie fachowe a równolegle użyteczne zapoznanie się z tymi regulacjami. Publikacja o dokumentacji cen transferowych zbliża i pozwala zrozumieć uciążliwe materie zawarte w ustawie także pomaga rozwiać wciąż istniejące niepewność w tej materii. Komentarz ma też na celu podpowiedzieć rozwiązania, dzięki którym podatnicy unikną tzw. pułapek podatkowych. Temat został ujęty w sposób kompleksowy, przy jednoczesnym dogłębnym przedstawieniu poszczególnych etapów rozliczeń podatku. Strona www o dokumentacji cen transferowych obejmuje objaśnienia uwzględniające zarówno istotę unormowania transakcji wspólnotowych, jakim sposobem i rzeczowe wskazówki ich stosowania. Dodatkowym jej atutem jest wykorzystanie zawodowych doświadczeń autorów jakie napotkali oni w codziennej pracy. Konstrukcja komentarza uwzględnia tak jak odpowiedzi na pytania, z którymi autorzy zetknęli się zarówno podczas przeglądów podatkowych, postępowań przed organami podatkowymi jakże i w toku prowadzonych szkoleń. kierowana jest do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych również przedsiębiorców prowadzących wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą.

Komentarze: 1


noavatar.png
Dariusz Fuchs okreslił PEICL – normy prawa jednolitego 2020-05-09

Jako Newbie, jestem na stałe szukając artykułów, które mogą mi pomóc. Dziękuję Ci